Bc. Filip KUŤÁK

Diplomová práce

Návrh intervenčního programu pro ženu středního věku při sedavém zaměstnání

Proposal for an intervention program for middle-aged women in sedentary employment.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vhodným pohybovým aktivitám pro ženy ve středním věku. Teoretická část je zaměřena na specifika daného věku jako změny ve fyzickém a psychickém stavu, dále se blíže věnuje pojmu pohybová aktivita a jejímu dělení, zdraví a jeho determinantům, kinesiotapingu, ergonomii práce, zásadám tvorbě programů a použitých cvičení v praktické části. V druhé části práce, praktické, je popsán …více
Abstract:
The thesis is dedicated to appropriate movement activities for middle-aged women. The theoretical part focuses on the specifics of a given age as changes in the physical and mental state, and goes further on the concept of movement activity and its division, health and its determinants, kinesiotaping, ergonomics of work, principles of intervention program formation and the exercises used in the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŤÁK, Filip. Návrh intervenčního programu pro ženu středního věku při sedavém zaměstnání. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika pohybové prevence / Pedagogika pohybové prevence