Theses 

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace podniku – Ing. Martina Částková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Martina Částková

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace podniku

Financial analysis as a basis for assessing their financial situation

Anotace: Moje bakalářská práce je zaměřena na zpracování finanční analýzy podniku. Cílem této práce je navrhnout opatření pro optimalizaci současné finanční situace společnosti KKM spol. s r.o. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části se zabývám popisem finanční analýzy, v praktické části analyzuji finanční situaci podniku pomocí různých nástrojů finanční analýzy.

Abstract: My bachelor thesis is focused on a financial analysis of a company. The purpose of this thesis is to find suggestion of precautions to improve optimize the financial situation of the KKM Inc. Company. The whole thesis is speited into two main parts. The theoretic part includes the description of a financial analysis, in the practical part I am analysing the financial situation of the company by various instruments of a financial analysis.

Klíčová slova: Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, analýza stavových a poměrových ukazatelů, bankrotní a bonitní modely.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Jana Singerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz