Ing. Martina Částková

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace podniku

Financial analysis as a basis for assessing their financial situation
Anotace:
Moje bakalářská práce je zaměřena na zpracování finanční analýzy podniku. Cílem této práce je navrhnout opatření pro optimalizaci současné finanční situace společnosti KKM spol. s r.o. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části se zabývám popisem finanční analýzy, v praktické části analyzuji finanční situaci podniku pomocí různých nástrojů finanční analýzy.
Abstract:
My bachelor thesis is focused on a financial analysis of a company. The purpose of this thesis is to find suggestion of precautions to improve optimize the financial situation of the KKM Inc. Company. The whole thesis is speited into two main parts. The theoretic part includes the description of a financial analysis, in the practical part I am analysing the financial situation of the company by various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Jana Singerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní