Ing. Zuzana Prchlíková

Bachelor's thesis

Komparace vybraných krátkodobých spořících produktů a produktů krátkodobého investování

Comparison of selected short-term savings products and short-term investment products
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza a komparace vybraných krátkodobých spořicích produktů a krátkodobých investičních produktů. Práce se zabývá běžnými účty, spořicími účty, termínovanými vklady a fondy peněžního trhu. Pozornost je věnována také principům z oblasti finanční matematiky. Teoretické vymezení jednotlivých produktů je pak východiskem pro analýzu současných produktů nabízených na trhu …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the analysis and comparison of selected short-term savings products and short-term investment products. The thesis deals with current accounts, savings accounts, term deposits and money market funds. Attention is also focused on the principles in the field of financial mathematics. The theoretical definition of the particular products is the starting point for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta