Nikol RAUEROVÁ

Bachelor's thesis

Případová studie změny v rukou psaném projevu uživatele pervitinu

A case study on the handwriting performance of a methamphetamine user
Abstract:
The qualification thesis, for which we have chosen a qualitative approach, is a case study dealing with an individual style of writing of methamphetamine users. The research sample has been chosen using the method of purely purposeful selection. We have abstracted three research questions from our research task: - What are the characteristics of an individual style of writing before the use of methamphetamine …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jiří Závora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAUEROVÁ, Nikol. Případová studie změny v rukou psaném projevu uživatele pervitinu. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta