Oleh Nikitenko

Master's thesis

Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika stavebního projektu

Construction Project Risk Analysis using Monte Carlo Simulation
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je analýza rizik s dopadem na projektový plán a rozpočet v kontextu realizace stavební zakázky. První část je věnována používané terminologii a obsahovému výkladu příslušných pojmů. Je zde uvedené klíčové definice v rámci rizikového managementu, zejména z hlediska stavebnictví. Dále jsou zmíněny významné fáze řízení rizik a uvádí …viac
Abstract:
The subject of the diploma thesis is cost and shedule risk analysis in the context of realization of the construction contract. The first part outlines all the necessary terminology along with the content interpretation of the relevant terms. In the first subchapters, key definitions in the risk management framework, including construction industry, are introduced. Later, author depicts significant …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedúci: Lucie Vrbová
  • Oponent: Jiří Fotr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74129

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management