Bc. Eva Dohnalová

Diplomová práce

Názory klientů na sociální služby poskytované ve středisku Zastávka u Brna

Views of clients to social services provided at the centre Zastávka u Brna
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na žadatele o mezinárodní ochranu, na sociální služby a na postoje, které tito žadatelé zaujímají vůči těmto službám. Sociální služby byly poskytnuty ve středisku Zastávka u Brna. V teoretické části jsou kapitoly, které se věnují problematice migrace, uprchlictví, sociálních služeb, popisují organizace, které se věnují migrantům v České republice. Definuji životní situaci …více
Abstract:
The graduation thesis is focused on the international protection seeker, social services and the attitudes that these applicants to occupy these services. Social services were provided in the center Zastavka u Brna. In the theoretical section are chapters that deal with migration issues, migration, social services, describe organizations that deal with migrants in the Czech Republic. I define living …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií