Bc. Daniela VOBŮRKOVÁ

Bachelor's thesis

Postoje učitelů a rodičů k výchově a vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách.

Teacher´s and parent´s attitudes towards upbringing and early childhood education (age 2) in nursery schools.
Abstract:
Tématem bakalářské práce je výchova a vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách. V současné době se často setkáváme s diskutovaným problémem, který se týká přijímání dvouletých dětí do mateřských škol, které si kladou za obecný cíl podpořit zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj a vytvořit tak optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Cílem výzkumu této kvalifikační práce …more
Abstract:
My dissertation topic is bringing up and education of two year old children in the kindergartens. Today we often deal with an often discussed issue concerning accepting two year old children into kindergartens. Those try to support healthy physical, social and mental development as well and by that create the best conditions for individual personal development. The aim of my research is to find out …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 1. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Valášková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOBŮRKOVÁ, Daniela. Postoje učitelů a rodičů k výchově a vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta