Ondřej MOŠA

Bakalářská práce

Návrh modelu konkurenční strategie podniku

Model Proposal of Competitive Company Strategy
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice vytváření modelu konkurenční strategie podniku. Cílem práce je upravit prozatímní konkurenční strategii zvoleného podniku tak, aby zohledňovala současný vývoj v odvětví a změny ve společnosti. V dnešní době na trhu sílí konkurenční prostředí natolik, že se současnost často nazývá obdobím hyperkonkurence. Nabídka již ve většině odvětví převyšuje poptávka na trhu …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to create competitive company strategy model. The aim of the thesis is to adjust the provisional competitive strategy of the chosen company to reflect the current development in the sector and changes in the company. Nowadays, the competitive environment is rapidly growing in the market that current period is often called as a hyper-competition period. In most of sectors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOŠA, Ondřej. Návrh modelu konkurenční strategie podniku. Cheb, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/