Bc. Monika Holubová

Diplomová práce

Podpora klubové a festivalové kultury v Ústeckém kraji z veřejných grantů a soukromého sektoru

The Support of Club and Festival Culture in the Region of Ústí nad Labem from Public Grants and Private Sector
Anotace:
Práce se zabývá problematikou podpory a financování hudební kultury v Ústeckém kraji. Vyzdvihuje význam kultury a podpory jejího rozvoje. Dále definuje Ústecký kraj v oblasti geografické i demografické. Tyto hodnoty pomáhají pro účely práce vymezit strukturu obyvatelstva a jejich priority. Na základě zjištění, která vycházela z distribuovaných dotazníků obcím a veřejnosti popisuje stav hudební scény …více
Abstract:
My thesis deals with an issue of support and funding of music culture in the region of Ústí nad Labem. It highlights the importance of culture and its development. Further, it defines the region of Ústí nad Labem in both geographic and demographic ways. Based on the retrieved figures and data, the paper tries to define the structure of the population in this area and their priorities. The results which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní