Bc. Anastasia Terenteva

Bachelor's thesis

Cash-flow společnosti a jeho vypovídací schopnost

Cash-flow and its explanatory ability
Abstract:
Každý ekonomický subjekt by měl hodnotit své výsledky, kterých dosáhl. Veškeré rozhodování v podniku je třeba přizpůsobit změnám, aby podnik zlepšil své postavení na trhu a mohl být nadále konkurenceschopný. Podnik může měnit například sortiment, způsob financování, počet zaměstnanců. Proto se v každém podniku vypracovává výkaz cash-flow, který vypovídá skutečnou ekonomickou situací podniku. V první …more
Abstract:
Each economical entity should value its results which it has achieved. All decisions in the company must be optimized to changes in the firm to improve its market position and could still be competitive. The company may change the range, funding, staffing. Therefore, each company draws up a statement of cash flow, which reflects the real economic situation of the company. In the first part of my thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Jiří Hanzlík
  • Reader: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance