Bc. Anastasia Terenteva

Bachelor's thesis

Cash-flow společnosti a jeho vypovídací schopnost

Cash-flow and its explanatory ability
Anotácia:
Každý ekonomický subjekt by měl hodnotit své výsledky, kterých dosáhl. Veškeré rozhodování v podniku je třeba přizpůsobit změnám, aby podnik zlepšil své postavení na trhu a mohl být nadále konkurenceschopný. Podnik může měnit například sortiment, způsob financování, počet zaměstnanců. Proto se v každém podniku vypracovává výkaz cash-flow, který vypovídá skutečnou ekonomickou situací podniku. V první …viac
Abstract:
Each economical entity should value its results which it has achieved. All decisions in the company must be optimized to changes in the firm to improve its market position and could still be competitive. The company may change the range, funding, staffing. Therefore, each company draws up a statement of cash flow, which reflects the real economic situation of the company. In the first part of my thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Jiří Hanzlík
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní