Mgr. Filip Jagoš

Diplomová práce

Ústavní limity trestněprávní regulace extremistických projevů

The Constitutional Limits of Criminal Regulation of Extremist Speech
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá trestněprávní regulací extremistických projevů, především pak jejími ústavními limity. Nejprve teoreticky vymezuje pojem extremistické projevy a poté popisuje dotčené skutkové podstaty z trestního zákoníku. Její hlavní náplní však je vymezení pojmu svobody projevu a jejího možného omezení, především ve vztahu k nenávistným projevům. Také popisuje koncept militantní demokracie …více
Abstract:
This thesis deals with the criminal regulation of extremist speech, especially with constitutional limits of this regulation. At first, it theoretically defines concept of extremist speech and then it describes relevant criminal offenses from the Criminal Code. This thesis is primary focused on describing freedom of expression and its possible limitations, mainly in respect to hate speech. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo