Bc. Kristýna Skupieňová

Bakalářská práce

Dynamika CO2 ve Zbrašovských jeskyních

CO2-dynamics in Zbrašov Caves
Anotace:
Zbrašovské aragonitové jeskyně (ZAJ) jsou součástí hydrotermálního Hranického krasu, typického výrony endogenního CO2. Z jezírek kyselky uniká plynný CO2 a nad jezírky tvoří plynové polštáře (plynová jezírka) s různou koncentrací CO2. V této práci byl studován časový vývoj koncentrací CO2 v jeskyni Smrti a v zákoutí Tunel v ZAJ. Autokorelace prokázala slabou periodicitu koncentrací CO2 jak v jeskyni …více
Abstract:
Zbrašovké Aragonite Caves (ZAC) are a part of the Hranický Hydrothermal Karst, which is typical by emissions of endogenous CO2. Gaseous CO2 escapes from mineral water lakes and forms some gas pillows (gas lakes) of different CO2 concentrations. In this work, evolution of CO2 concentrations was studied in the Cave of Death and in the Tunel Corner in ZAC. Autocorrelation proved poor periodicity in CO2 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie