Ondřej Vaněček

Bakalářská práce

Řád maltézských rytířů a neziskový sektor v ČR

Order of the Maltese Knights and a Non-Profit Sector in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce je zaměřena na činnost Maltézských rytířů v neziskovém sektoru prováděnou prostřednictvím Českého velkopřevorství. Práce má dva cíle. Prvním cílem je dokázat, že je Maltézský řád nedílnou součástí české občanské společnosti neboli neziskového sektoru v ČR. Druhá hledaná odpověď je, zdali se řád významně podílí na sociálních službách v ČR a jak. V teoretické části dochází k základnímu vymezení …více
Abstract:
This thesis is aimed at the activities of the Order of Malta in the Czech nonprofit sector through the Grand Priory of Bohemia. The bachelor thesis has two main goals. The first goal is to prove that the Order of Malta is integral part of the Czech civil society also known as the nonprofit sector. The second objective finds the answer on the question, if the Order significantly partake in social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2019
  • Vedoucí: Jana Krbová
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75530

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management