Lucie Trembáčová

Bakalářská práce

Analýza hospodaření vybrané příspěvkové organizace

Economy Analysis of the Selected State-funded Institution
Anotace:
Cílem této práce je charakteristika příspěvkových organizací a analýza hospodaření vybrané příspěvkové organizace - základní školy. Práce je tedy zpracovaná pomocí metody popisu a analýzy. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje obecnou charakteristiku neziskových organizací, a poté se zaměřuje podrobně na příspěvkové organizace a její dva typy. V praktické …více
Abstract:
The aim of this work is to describe the characteristics of the state-funded institutions and the economy analysis of the selected state-funded institution - elementary school. Therefore the work uses the methods of description and analysis. The work is divided into 2 parts - the theoretical and the practical one. The theoretical part includes the description of non-profit organizations in general. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Lenka Strachotová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava