Bc. Veronika Kohoutová

Diplomová práce

Komunikační kompetence žáku se SPU na ZŠ v Příbramském okrese

Communication Competences of Pupils at Primary school in Přibram region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikačními kompetencemi u žáků se specifickými poruchami učení. Teoretická část se zaměřuje na specifické poruchy učení, komunikaci a její specifika u žáků se specifickými poruchami učení a nakonec se zabývá vzdělávací soustavou v České republice. Praktická část diplomové práce obsahuje výsledky z kvantitativního šetření pomocí dotazníků, které byly určeny třídním učitelům …více
Abstract:
Diploma thesis deals with communication competencies of pupils with Specific Learning Disabilities. The theoretical part focuses on Specific Learning Disabilities, communication and its specifics of pupils with Specific Learning Disabilities and finally it deals with the educational system in the Czech republic. The practical part of the diploma thesis contains the results from the quantitative investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta