Andrea JABŮRKOVÁ

Bachelor's thesis

Předmatematické představy - porovnávání u dětí v mateřské škole

Pre-mathematical notions comparing children in kindergarten
Anotácia:
V práci se zabývám úrovní dětí předškolního věku v oblasti předmatematické představy - porovnávání u dětí předškolního věku. Vytvořila jsem celkem 8 úkolů, které děti plnily individuálně. V činnostech jsem využila porovnávání přirozené, porovnávání základní, porovnávání redukované a porovnávání rozdílem. Každou činnost jsem popsala a vyhodnotila.
Abstract:
The work deals with the level of pre math ideas comparison of preschool children. I have created a total of eight tasks which they have done separately. I used the natural comparison, base comparison, reduced comparison and the difference comparison for the activities. I described and evaluated each activity.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JABŮRKOVÁ, Andrea. Předmatematické představy - porovnávání u dětí v mateřské škole. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/