Theses 

A Business Plan for Company PC Experts, spol. s r.o. – Tomáš Doležel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Doležel

Bakalářská práce

A Business Plan for Company PC Experts, spol. s r.o.

A Business Plan for Company PC Experts, spol. s.r.o.

Abstract: The subject of this bachelor thesis is a creation of a business plan for the Company PC Experts, spol. s r.o., with main focus in IT, especially in service and repair of notebooks and personal computers with additional assembly, and other small services for mobile devices. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. In the first part, there are explained essential information needed for realization of this project, requirements for establishment of Legal Forms, company formation, description of chapters within a business plan and information about financial plan. The second part consists of evaluation of market research in form of the questionnaire, and actual realization of full business plan, including estimated financial plan and analysis of the competition on the market.

Abstract: Cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského záměru pro společnost PC Experts, spol. s r.o., s hlavním zaměřením na opravu a servis notebooků, počítačů a jejich montáží a dodatečným servisem ostatních mobilních zařízení. Součástí této práce je teoretická a praktická část. Teoretická část obsahuje základní informace potřebné k realizaci projektu, podrobnosti o náležitostech podnikatelského plánu, podmínky k založení právní formy, založení společnosti a finanční plán. Praktická část je složena z hodnocení provedeného dotazníkového průzkumu a reálného sestavení úplného podnikatelského plánu, včetně sestavení přibližného finančního plánu a analýzy konkurence na trhu.

Keywords: Podnikatelský záměr, podnikatelský plán, podnik, právní formy, finanční plán, založení společnosti, konkurence

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46102 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Doležel, Tomáš. A Business Plan for Company PC Experts, spol. s r.o.. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2018 20:33, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz