Kateřina Ondřejová

Bakalářská práce

Materiály s fázovým přechodem

PHASE CHANGE MATERIALS (PCMs)
Anotace:
Materiály s fázovým přechodem bývají označované jako PCM (Phase Change Materials). Jedná se o látky schopné skladovat a uvolňovat velké množství energie. Tyto materiály nachází uplatnění v textilních materiálech určených pro lékařské aplikace (studené a teplé terapie), sportovní oděvy pro extrémní povětrnostní podmínky a také v oblasti skladování energie. Cílem bakalářské práce je podat přehled o látkách …více
Abstract:
Materials with Phase Change are often called PCM. These substances are able to store and release large sums of energy. They can be used in textile applications for medical uses (cold and warm therapies), for sport clothing resisting extreme wind conditions and for storing energy. The goal of this thesis is to list materials suitable for PCM uses and the means of their processing and utilization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alena Kalendová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ondřejová, Kateřina. Materiály s fázovým přechodem. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství