Marie Zdráhalová

Bakalářská práce

1. Teoretická část: Motiv okna ve fotografiích Josefa Sudka 2. Praktická část: a) katalog produktů nebo služeb: Zahradnické potřeby b) volné fotografie - výstavní soubor: Skleníky

1. Theoretical part: The Motive of the Window in Josef Sudek's Photography 2. Practical part: a) Gardening Tools b) Greenhouses
Anotace:
Čtenář této bakalářské práce bude seznámen jak s různými pohledy na fenomén okna, tak s historií motivu okna ve výtvarném umění i ve fotografii. Největší část práce se bude věnovat zkoumání výskytu a významu okna v průřezu tvorby světoznámého českého fotografa Josefa Sudka.
Abstract:
The reader of this bachelor thesis will be acquainted with various perspectives on the phenomenon of the window as well as with the history of the window motif in art and photography. The largest part of the work will be dedicated to the investigation of the occurrence and importance of the window in the cross-section of the work of the world- famous Czech photographer Josef Sudek.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucia Fišerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zdráhalová, Marie. 1. Teoretická část: Motiv okna ve fotografiích Josefa Sudka 2. Praktická část: a) katalog produktů nebo služeb: Zahradnické potřeby b) volné fotografie - výstavní soubor: Skleníky. Zlín, 2019. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie