Bc. Eliška Šotíková

Bakalářská práce

Zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením a její specifika podle typu sluchového postižení

Principles of communication with persons with hearing impairment and its specifics depending on the type of hearing impairment
Anotace:
Celá tato práce je věnovaná zásadám komunikace s osobami se sluchovým postižením. Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž jsou první tři kapitoly teoretické, poslední kapitola je věnovaná kvalitativnímu výzkumu. První kapitola teoretické části se věnuje sluchovému postižení, druhá kapitola se zaměřuje na komunikaci a poslední kapitola teoretické části seznamuje s komunikačními systémy osob se sluchovým …více
Abstract:
This thesis deals with the principles of communication with persons with hearing impairment. The content of the thesis is divided in four chapters, of which the first three are theoretical and the last chapter focuses on the quantitative research. The first theoretical chapter deals with the hearing impairment, the second chapter focuses on the communication and the third theoretical chapter describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta