Ing. Marek Farkas

Bakalářská práce

Dostupné zdroje entropie a jejich kvalita v systémech Linux a Windows

Available sources of entropy and their quality on Linux and Windows systems
Anotace:
Tato bakalářská práce vznikla k posouzení dostupných zdrojů a kvality entropie v moderních operačních systémech, především Linux a Windows ale i dalších. V bakalářské práci jsou vysvětleny pojmy entropie, náhodnost, hustota informace a relativita informace. Dále jsou popsány existující generátory náhodných čísel v různých operačních systémech a alternativní zdroje RNG. V práci jsou také popsány vhodné …více
Abstract:
This bachelor thesis was created for assess the available resources and their quality of entropy in modern operating systems, especially Linux and Windows as well as others. The bachelor thesis explains the concepts of entropy, randomness, density information and information relativity. Next, bachelor thesis describes existing random numbers generators on different operating systems and alternative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hudec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Farkas, Marek. Dostupné zdroje entropie a jejich kvalita v systémech Linux a Windows. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.