Bc. Šárka ZÁMARSKÁ

Diplomová práce

Controlling a řízení nákladů ve zvoleném subjektu

Controlling and cost management in the selected entity
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu controllingových aktivit ve finančních institucích. Pozornost je soustředěna na controllingové úlohy v oblasti řízení nákladů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje pojmy controllingu, jeho funkce a kompetence a vymezuje organizační rámec. Popisuje nástroje controllingu ve strategické a operativní úrovni řízení …více
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of controlling activities in financial institutions. Emphasis is put on controlling tasks in the area of cost management. The thesis is split into two parts: theoretical and practical. The theoretical part defines the controlling, its functions and competences, and also defines the organizational framework. It describes controlling tools in the strategic and operational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Červený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁMARSKÁ, Šárka. Controlling a řízení nákladů ve zvoleném subjektu. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/