Barbora Kysučanová

Bakalářská práce

Zhodnocení vývoje rentability a aktivity společnosti ROBE lighting, s.r.o.

Profitability and Activity Evaluation of the ROBE lighting, s.r.o. Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu vybrané společnosti, především na analýzu ukazatelů rentability a aktivity a pyramidové rozklady rentability vlastního kapitálu, obrátky aktiv a celkové likvidity, včetně analýzy odchylek. Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje rentability a aktivity společnosti ROBE lighting, s.r.o. v letech 2009 – 2013. Celá práce je rozdělena do pěti částí včetně …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the financial analysis of a selected company, especially the analysis of profitability ratios, activity ratios and pyramidal decompositions of return on equity, asset turnover and current ratio including analysis of deviations. The target of the bachelor thesis is profitability and activity evaluation of the company ROBE lighting, s.r.o. in the years 2009 – 2013. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Dagmar Richtarová
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance