Bc. Michal Kolenič

Diplomová práce

Fyzioterapeutické postupy v terapii otoku u pacientů po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu

Physiotherapeutic approaches in the treatment of edema in patients after total knee replacement
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit efektivitu aplikace kinesiologické pásky formou lymfatické korekce na operované dolní končetině jako doplňkové terapeutické metody a výsledky srovnat se standardním rehabilitačním (RHB) programem. Do studie bylo zařazeno 24 pacientek po primoimplantaci totální kolenní aloplastiky pro primární gonartrózu, které byly náhodně rozděleny do dvou skupin. Měřeny a hodnoceny …více
Abstract:
The aim of this master thesis was to evaluate the effectiveness of the application of kinesiotaping in the form of lymphatic correction on the operated lower limb as a complementary therapeutic method, and to compare the results with the standard rehabilitation (RHB) program. The study enrolled 24 patients after primoimplantation of total knee alloplasty for primary gonarthrosis, randomly divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Mrkvicová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta