Bc. Miroslava Přikrylová, DiS.

Bakalářská práce

Trvalý pobyt jako údaj o evidenci obyvatele

Permanent Residence as an Indication of the Registry of Inhabitnats
Anotace:
Evidence obyvatelstva je zásadním polem působnosti státní správy a trvalý pobyt je jejím elementárním údajem. Trvalý pobyt není pouze záznam o tom, že daná osoba někde trvale žije, je to také faktický stav, který je nutné chápat jako danou lidskou aktivitu. Trvalý pobyt je důležitý například pro to, aby bylo možné doručovat jednotlivým osobám dokumenty, které souvisí se správním a daňovým právem. Doručení …více
Abstract:
The registry office is the basic field of action of the establihment, and the residency information belongs to its basics. Residency is not just a record saying that somebody is a resident somewhere. It is also an actual state, which we need to understand as a given human activity. Residency registry is important for instance so that it is possible to deliver documents connected to the administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta