Barbora LIŠKOVÁ

Bakalářská práce

Výživa dětí v předškolním věku z pohledu všeobecné sestry

Nutrition of preschool children from the perspective of a general nurse
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dětmi předškolního věku a jejich výživou z pohledu všeobecných sester, které pracují na dětských odděleních. V teoretické části mé práce se zaměřuji na obecnou charakteristiku předškolního věku, doporučené výživové hodnoty dětí, jejich návyky a diety spojené s různým onemocněním, které je omezují v každodenním životě. V praktické části se pak zaměřuji na zpracování dotazníků …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with preschool children and their nutrition from the perspective of nurses who work in hospitals in pediatric departments. The theoretical part of this paper focuses on the general characteristics of children of preschool age, recommended nutritional values for children at this age, their habits and diets associated with various diseases that limit them in every day life. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Luhanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIŠKOVÁ, Barbora. Výživa dětí v předškolním věku z pohledu všeobecné sestry. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra