Marcela PODZIMKOVÁ

Bakalářská práce

Genderová diskriminace a nástup feminismu v USA a srovnání se situací v České republice

Gender Discrimination and Commencement of Feminism in the USA and Comparison with Situation in the Czech Republic
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the gender discrimination, although it is more focused on the gender discrimination in the labour market. In connection with this issue, the thesis also deals with the feminism. The gender discrimination, as well as the feminism is analysed in the territory of the United States and Czech Republic. In the thesis are represented organizations fighting for women's rights …více
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o genderové diskriminaci, přičemž je více zaměřená na genderovou diskriminaci na pracovním trhu. V souvislosti s touto problematikou pojednává také o feminismu. Jak genderová diskriminace, tak i feminismus je analyzován na území Spojených států a České republiky. V práci jsou představeny organizace bojující za ženská práva a rovnost mezi pohlavími, dále také feministky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et BcA. Milan Kohout

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODZIMKOVÁ, Marcela. Genderová diskriminace a nástup feminismu v USA a srovnání se situací v České republice. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština

Práce na příbuzné téma