Mgr. Radomír Slovik

Diplomová práce

Knihovna františkánů v Moravské Třebové v kontextu klášterních knihoven na českomoravském pomezí

Franciscan Library in Moravská Třebová in the Context of Monastery Libraries in the Bohemian and Moravian Borderland
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje podrobnému rozboru místnosti stavěné pro specifický účel knihovny františkánského kláštera v Moravské Třebové. Součástí studie je i popis původního knihovního mobiliáře včetně detailů zámečnické práce, výtvarné výzdoby a stavební charakteristiky prostoru knihovny a hledání souvislostí s jinými klášterními knihovnami na českomoravském pomezí.
Abstract:
This thesis brings a detailed analysis of a room especially designed and built for the specific needs of a library in the Franciscan monastery in Moravská Třebová. It describes the original furniture, including its locksmith?s components, artistic decoration and architectural characteristic of the library. Next to this, it also searches for the constructional connections with other monastery libraries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slovik, Radomír. Knihovna františkánů v Moravské Třebové v kontextu klášterních knihoven na českomoravském pomezí. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny