Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Disertační práce

Analysis of the Molecular Mechanisms of Cytokinin and Auxin Interactions in Plant Organogenesis

Analysis of the Molecular Mechanisms of Cytokinin and Auxin Interactions in Plant Organogenesis
Anotace:
U rostlin představuje postembryonální organogeneze de novo důležitou vývojovou adaptaci. Auxiny a cytokininy byly identifikovány jako hlavní rostlinné regulátory organogenní odpovědi. Nicméně molekulární mechanizmy interakcí auxinů a cytokininů v regulaci organogeneze jsou pořád málo známé. Ke studiu těchto interakcí jsme použili in vitro systém založený na hypokotylových explantátech. V této práci …více
Abstract:
Postembryonic de novo organogenesis represents an important developmental adaptation that evolved in plants. Cytokinins (CKs) and auxins were shown to be the principal regulators of organogenic response in plants. However, the molecular mechanisms of the auxin/CKs interaction in a regulation of plant organogenesis are still largely unknown. We employed the hypocotyl explants-based in vitro system to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Petrásek, Ph.D., prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta