Jaroslava PETRÁKOVÁ

Bakalářská práce

Občanská participace na správě velkoměsta ( občan a město, podíl a možnosti účasti neziskového sektoru na řešení a správě velkoměsta ).

The participation of the citizensin the city administration (a citizen and the toun, share and possibilities of the non-profitable sector to participate in the city administration).
Anotace:
Práce se zeměřuje na několik forem účasti na správě velkoměsta. Vytyčuje předpoklady úspěšné participace na správě věcí věřejných, územního plánování a regeneraci panelových sídlišť. Nastiňuje krátce též vztahy neziskového sektoru a veřejné správy.
Abstract:
The paper focuses on several forms of participation in city governance. It sets out conditions for successful participation in governance, planning and regeneration of housing estates. Also briefly outlines the relationship non-profit and public sectors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁKOVÁ, Jaroslava. Občanská participace na správě velkoměsta ( občan a město, podíl a možnosti účasti neziskového sektoru na řešení a správě velkoměsta ).. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 03. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/