Bc. Laura Škrobánková

Bakalářská práce

The Call of Cthulhu: The Cult and Occult

The Call of Cthulhu: The Cult and Occult
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá okultem a s ním spojenými tématy ve vybrané povídce Volání Cthulhu amerického spisovatele Howarda Phillipse Lovecrafta. Práce prvně pojednává o autorově životě, vztahu k okultu a tématech jeho děl. Analýza se zaměřuje na Volání Cthulhu a poukazuje na okultní a s nimi související témata vyskytující se v příběhu. Nakonec se práce zmiňuje o vlivu Volání Cthulhu a Lovecrafta …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with occult and related themes in “The Call of Cthulhu”, the short story written by American writer Howard Phillips Lovecraft. First, the thesis introduces the author’s life, relationship to the occult, and themes in his work. Then the analysis focuses on the short story and points out the occult and related themes found within. Lastly, the bachelor thesis deals with “The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/vv9bz/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě