Theses 

Marketingová strategie rodiné firmy Jandových – Bc. Martin Janda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Janda

Diplomová práce

Marketingová strategie rodiné firmy Jandových

Marketing strategy of family business Janda

Anotace: Předmětem diplomové práce je představení problematiky marketingové strategie v rodinné firmě Jandových. V teoretických východiscích jsou kompilovány poznatky vztahující se k řešenému problému, jako je strategie cenová, produktová, distribuční, komunikační, inovační, řízení značky a image rodinné firmy. V rámci praktické části práce je analyzována současná marketingová strategie, vnější a vnitřní okolí rodinného podniku. Následně je provedeno zákaznické dotazníkové šetření. Cílem práce je na základě analýzy získaných informací vyhodnotit stávající marketingovou strategii a její dopad na chování zákazníků. Na základě vyhodnocení navrhnout takové marketingové inovační aktivity, které zlepší komunikaci vůči stávajícím i potenciálním zákazníkům.

Abstract: The subject of the thesis is to introduce of the issue marketing strategies in the business firm Janda. The theoretical background are compiled knowledge related to the problem addressed, such as pricing strategy, product, distribution, communication, innovation, brand management and image of family businesses. In practical part of the thesis, the current marketing strategy, internal and external surroundings of the family business. Subsequently conducted a customer survey. The aim of the thesis is based on an analysis of the information obtained to evaluate current marketing strategy and its impact on customer behavior. Based on the evaluation design such innovative marketing activities that enhance communication with existing and potential customers.

Klíčová slova: Marketingová strategie, strategie firmy, cena, produkt, distribuce, komunikace, inovace, image podniku, konkurenční výhoda, hodnota pro zákazníka, marketing strategy, business strategy, price, product, distribution, communication, innovation, business image, competive advantage, customer value

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:52, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz