Agáta Duřtová

Bachelor's thesis

Prezidentské dekrety 1940-1945 a jejich vliv na česko(slovensko)-německé vztahy

Presidential decrees 1940-1945 and their influence on Czechoslavakia-German relations
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá prezidentskými dekrety z období 1940 -- 1945. Analyzuje kontext vzniku těchto dokumentů a dále zkoumá dekrety, které se dotkly německé (maďarské) menšiny a ovlivnily tak jejich životy. Zbývající prostor je vyhrazen pro porovnání česko-německých zahraničních vztahů a prezidentských dekretů, kde je zkoumán vliv dekretů na utváření zahraničních diplomatických vztahů mezi Českou …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the presidential decrees of the 1940-1945. It analyses the context of the creation of these documents and then observes decrees, which influenced german (hungarian) minorities and then their future lives. The resting parts are based on the comparison of the Czech- German international relations and presidential decrees, where the influence of the decrees on the formation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: Zdeněk Veselý
  • Reader: Jaroslav Šauer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33182