Agáta Duřtová

Bachelor's thesis

Prezidentské dekrety 1940-1945 a jejich vliv na česko(slovensko)-německé vztahy

Presidential decrees 1940-1945 and their influence on Czechoslavakia-German relations
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá prezidentskými dekrety z období 1940 -- 1945. Analyzuje kontext vzniku těchto dokumentů a dále zkoumá dekrety, které se dotkly německé (maďarské) menšiny a ovlivnily tak jejich životy. Zbývající prostor je vyhrazen pro porovnání česko-německých zahraničních vztahů a prezidentských dekretů, kde je zkoumán vliv dekretů na utváření zahraničních diplomatických vztahů mezi Českou …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the presidential decrees of the 1940-1945. It analyses the context of the creation of these documents and then observes decrees, which influenced german (hungarian) minorities and then their future lives. The resting parts are based on the comparison of the Czech- German international relations and presidential decrees, where the influence of the decrees on the formation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedúci: Zdeněk Veselý
  • Oponent: Jaroslav Šauer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33182