Theses 

Návrh strategie PR energetické společnosti s cílem budování image společensky odpovědné firmy – Ing. Markéta Čapková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Markéta Čapková

Diplomová práce

Návrh strategie PR energetické společnosti s cílem budování image společensky odpovědné firmy

Proposal for Public Relations Strategy of Energy Firm to Build the Image of Social Responsible Company

Anotace: Diplomová práce předkládá problematiku strategického plánování public relations energetické společnosti. Věnuje se vysvětlení problematiky vztahů s veřejností a cíleného ovlivňování veřejného mínění. Zabývá se interní a externí komunikací a její význam pro vytváření pozitivního image společnosti. Popisuje postup tvorby public relations strategie ve společnosti ECK Generating, s.r.o. Zvláštní pozornost je věnována využití aktivit firmy v oblasti společenské odpovědnosti.

Abstract: This Diploma work presents the problems of strategic planning in public relations of an energetic company. It covers the problems of public relations and targeted influencing of public opinion. It considers an internal and external communications and their importance for creating the company´s positive image. It describes a process of creation the public relations strategy in the company ECK Generating, s.r.o. A special focus is dedicated to the utilisation of the company´s activities in the area of social responsibity.

Klíčová slova: Vztahy s veřejností, společenská odpovědnost firmy, marketing, interní komunikace, externí komunikace, image, vztahy se zaměstnanci, vztahy s médii.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: Ing Jaroslav Kulhánek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz