Bc. Monika Metznerová

Diplomová práce

Uplatnění paliativní péče v oblasti intenzivní medicíny

Application of Palliative Care in Intensive Care
Anotace:
Tématem této diplomové práce je uplatnění paliativní péče v oblasti intenzivní medicíny. Práce se skládá z části teoretické a z části praktické. Teoretická část obsahuje základní informace o oborech intenzivní medicína a paliativní medicína a seznámení s problematikou přechodu od intenzivní léčby k léčbě paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svoji vůli. Praktická …více
Abstract:
The subject of the thesis is the use of the Palliative Care in the field of the Intensive Medicine. The thesis consists of the Theoretical and the Practical part. The Theoretical part contains basic information about branches of the Intensive Medicine and the Palliative Medicine and also an introduction to the transition from the intensive care to the palliative way of treatment in patients in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma