Theses 

Školní zralost dítěte ve věku 5-6 let a důvody odkladu povinné školní docházky – Ing. Hana PRÁŠILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Hana PRÁŠILOVÁ

Bakalářská práce

Školní zralost dítěte ve věku 5-6 let a důvody odkladu povinné školní docházky

School readiness of children 5-6 years old and the reason to postpone compulsory education

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou školní zralosti dětí před zahájením školní docházky. První kapitola teoretické části je zaměřena na definici školní zralosti, školní připravenosti a také jsou v ní vymezeny příčiny odkladu školní docházky. Druhá kapitola charakterizuje aspekty předškolního vzdělávání a třetí kapitola je věnována metodám pedagogické diagnostiky. Čtvrtá kapitola se zabývá školní přípravou dítěte v mateřské škole. Praktická část je zaměřena na diagnostiku školní zralosti a připravenosti vybraného souboru 5 ? 6 letých dětí, kdy porovnávám zjištěné hodnoty četností školní zralosti a připravenosti v jednotlivých oblastech, dále vzhledem k tomu, zda děti navštěvují mateřskou školu jeden rok nebo tři roky a také zjišťuji rozdíly v četnostech mezi dívkami a chlapci. Výstup bakalářské práce: Na základě prostudované odborné literatury byl sestaven inventář položek, s jehož pomocí byla zjištěna dosažená úroveň školní zralosti a připravenosti sledovaného souboru 5 ? 6 letých dětí v oblasti fyzického, psychického, sociálního a emocionálního rozvoje. Výsledky zjištěné kvantitativně vedeným průzkumem prokázaly u dětí dosaženou školní zralost a připravenost v nadprůměrných hodnotách.

Abstract: This bachelor thesis describes children school readiness before they start school attendance. The first chapter of the theoretical part is focused on the definition of school readiness and there is also defined the cases why the school attendance is delayed. The second chapter describes aspects of preschool education and the chapter three is devoted to methods of pedagogical diagnostics. The fourth chapter describes the preparation of a school child in kindergarten. The practical part is focused on diagnostics of school readiness and preparedness of the 5-6 years old children, when I compare the results of school readiness and preparedness in various areas, differences between length of kindergarten attendance (1 year and 3 years) and differences between girls and boys. Based on the studied literature I created the list of items, which helps to find the level of school readiness for children 5 and 6 years old in areas of physical, psychological, social and emotion issues. The results based on quantitatively research proved, that school readiness and maturity is in above-average values.

Klíčová slova: Školní zralost, školní připravenost, odklad školní docházky, předškolní vzdělávání, pedagogická diagnostika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36137 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PRÁŠILOVÁ, Hana. Školní zralost dítěte ve věku 5-6 let a důvody odkladu povinné školní docházky. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:05, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz