Quoc Loc Pham

Bakalářská práce

Informace jako kulturní fenomén

Information as a cultural phenomenon
Anotace:
Cíle této práce je seznámení čtenáře se základními charakteristiky informace a přiblížit mu vliv informace na kulturu a civilizace a poukázat na to, jak jednotlivé kultury a civilizace mohou informace chápat různě. Práce je zaměřena na ontologie informace v různých civilizacích, kde je jako hlavní znak civilizace zvoleno náboženství, které hraje významnou roli uvnitř každé civilizace. Ke splnění vytyčených …více
Abstract:
Goals of this work are to introduce readers with basic characteristics of information and point on influences of information on culture and civilization and show how different cultures and civilizations might have different point of view on information. This work is focused on information ontology where religion is chosen as the main symbol of civilization in which it plays very important role. A questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: Václav Řepa
  • Oponent: Lukáš Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28261

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika