Kamila Malinová

Diplomová práce

Vycházka a exkurze ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Walks and excursions in the educational area Man and His World
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením metodické příručky vycházek a exkurzí ve vybrané krajinné oblasti. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a dělení vyučovacích metod a organizačních forem výuky. Konkrétně se zaměřuje na vycházku a exkurzi jako organizační formy výuky a jejich možnosti využití na 1. stupni základní školy. Praktická část přináší …více
Abstract:
The thesis deals with the creation of a methodical guidebook of walks and excursions in selected landscape area. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is focused on the definition of basic concepts and the division of teaching methods and organizational forms of teaching. Specifically, it focuses on walks and excursions as organizational forms of teaching and their use in primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5014

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 23. 8. 2017
 • Vedoucí: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
 • Oponent: PhDr. Vladimír Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qgxr32 qgxr32/4
11. 9. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
11. 9. 2017
Kohout, J.
12. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.