Bc. Ivana Rybanská

Diplomová práce

Traditional family and its enemies: A Study of Slovak public sphere before referendum in February 2015

Traditional family and its enemies: A Study of Slovak public sphere before referendum in February 2015
Anotace:
V roku 2013 Konferencia biskupov Slovenska vydala pastiersky list, ktorý mal varovať všetkých členov katolíckej cirkvi pred "kultúrou smrti" – čím bola mienená genderová ideológia, zväzky osôb rovnakého pohlavia a rodová rovnosť. V centre pozornosti diplomovej práce je verejný diskurz na Slovensku po decembri 2013, ktorý neskôr viedol k organizácii referenda "o ochrane rodiny" vo februári 2015. Verejné …více
Abstract:
The thesis presented studies the public discourse in Slovakia after December 2013 which led to the organization of the referendum "on the protection of family" in February 2015. In 2013, the Conference of Bishops of Slovakia released a pastoral letter which warned against "the culture of death". Public reactions – both positive and negative – created a contentious atmosphere. This all brought the relations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Dr. Werner Binder
  • Oponent: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie