Bc. David Kudielka

Diplomová práce

Bezpečnostní a ekonomické aspekty elektronického obchodování

The Security and Economic Aspects of Electronic Commerce
Anotace:
Cílem diplomové práce je pojednat o bezpečnostních a ekonomických aspektech elektronického obchodování. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou.V teoretické části, pojednáváme o elektronickém obchodování jako takovém, o rizicích s ním spojenými a o moderních trendech v tomto způsobu obchodu. Praktická část je zaměřena na popis konkrétních kroků při vytváření modelu internetového obchodu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to discuss the security and economic aspects of electronic commerce. The work is divided into two parts, theoretical and practical.In the theoretical section, we discuss about e-commerce as such, the risks associated therewith, and about modern trends in this business sector. The practical part is aimed at the concrete steps in creating a model of internet commerce. Its output …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016
Zveřejnit od: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kudielka, David. Bezpečnostní a ekonomické aspekty elektronického obchodování. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management