Bc. Klára Mamulová

Diplomová práce

Vznik, vývoj a současný stav bytového družstevnictví

Establishment, development and current situation of the housing association
Anotace:
Následující práce se věnuje bytovému družstevnictví a společenství vlastníků jednotek a tyto dva druhy bydlení vyhodnocuje z různých aspektů. Nejprve se práce soustředí na historii bytového družstevnictví. Druhá kapitola představuje aktuální legislativní prostředí bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Praktická část práce vyhodnocuje a porovnává rozdíly, výhody a nevýhody bytových družstev …více
Abstract:
Following thesis is dedicated to a housing association and an association of owners of housing units, and it compares these two kinds of living from different aspects. First of all the thesis concentrates on history of the housing association. Second chapter represents current legislative environment of the housing association and the association of owners of housing units. Practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. František Laštovka
  • Oponent: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní