Bc. Vojtěch SCHOLZ

Diplomová práce

Vyhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny s akumulačním zařízením

Evaluation of operation of photovoltaic power plant with storage battery
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu fotovoltaických elektráren malého výkonu s akumulačním zařízením, které jsou připojeny do distribučních sítí nízkého napětí. Úvodní část práce se zaměřuje na legislativu a technické požadavky na výrobny, které musí pro připojení splňovat. Hlavní část práce se věnuje vyhodnocení provozu výrobny o výkonu 5,2 kWp s omezením přetoku do distribuční sítě NN na 2,6 kW. Na …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of low-power photovoltaic power plants with storage equipment, which are connected to low-voltage distribution networks. The first part of the work is focused on legislation and technical requirements for connectivity of generating plants. The main part of the work focuses on to the evaluation of the operation of a 5.2 kWp power plant which output is limited …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHOLZ, Vojtěch. Vyhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny s akumulačním zařízením. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika