Bc. Alena Dubská

Master's thesis

Marketingové prostředí a jeho vliv na cestovní ruch v České republice.

Marketing environment and its impact on tourism in the Czech Republic.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového prostředí a jeho vliv na cestovní ruch v České republice. Hlavním přínosem práce je na základě výsledků analýzy stanovit klíčové faktory pro zlepšení rozvoje cestovního ruchu v České republice. Pro svoji práci jsem si vybrala PESTLE analýzu a SWOT analýzu. Tyto dvě analýzy mi přišli nejvíce vhodné pro rozluštění dané problematiky. Díky těmto analýzám …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of marketing environment and its influence on tourism in the Czech Republic. The main contribution of the work is based on the results of the analysis to determine the key factors for improving the development of tourism in the Czech Republic. For my work, I chose PESTLE analysis and SWOT analysis. These two analyzes have come to me best for explaining the issue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.