Bc. Alena Dubská

Master's thesis

Marketingové prostředí a jeho vliv na cestovní ruch v České republice.

Marketing environment and its impact on tourism in the Czech Republic.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového prostředí a jeho vliv na cestovní ruch v České republice. Hlavním přínosem práce je na základě výsledků analýzy stanovit klíčové faktory pro zlepšení rozvoje cestovního ruchu v České republice. Pro svoji práci jsem si vybrala PESTLE analýzu a SWOT analýzu. Tyto dvě analýzy mi přišli nejvíce vhodné pro rozluštění dané problematiky. Díky těmto analýzám …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of marketing environment and its influence on tourism in the Czech Republic. The main contribution of the work is based on the results of the analysis to determine the key factors for improving the development of tourism in the Czech Republic. For my work, I chose PESTLE analysis and SWOT analysis. These two analyzes have come to me best for explaining the issue …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Master programme / odbor:
Business Administration / Entrepreneurship