Bc. Tomáš Kovařík

Diplomová práce

Uživatelské rozhraní webových aplikací laboratoře LEMMA

User interfaces of web aplications of laboratory LEMMA
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací nového uživatelského rozhraní pro webové systémy (rezervační systém a webový video archiv) laboratoře LEMMA, které jsou využívány pro plánování výpůjček techniky laboratoře a prezentaci vzniklých projektů. Na základě provedené analýzy funkčních požadavků bylo navrženo nové uživatelské rozhraní, jehož cílem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with design and implementation of a new user interface for web systems (a reservation system and web video archive) of the LEMMA laboratory. The systems are used for planning the borrowing of laboratory techniques and presenting created projects. Based on the functional requirements analysis, a new user interface has been designed to use modern technologies for web application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. František Smrčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika