Bc. Vanda Bělinová

Diplomová práce

Drezura a paradrezura v jezdectví, výcvik jezdců se zdravotním postižením.

Dressage, dresage for disabled people and training of riders with various health handicaps
Anotace:
Anotace: Práce se zabývá drezurou, paradrezurou, hipoterapií, pravidly a historií těchto jezdeckých disciplín, vývojem koně a jezdeckého sportu a jezdeckým výcvikem a tělesnou výchovou především v souvislosti s uvedeným sportovním odvětvím. Dále se zaměřuje na onemocnění roztroušenou sklerózou, na zrakové vady a problematiku amputace končetiny, na to, jak se dá s takovým zdravotním omezením sportovat …více
Abstract:
Annotation The work deals with dressage, rules and history of these riding disciplines, with a development of a horse and of riding sport and with a riding training. The work also concentrates on a disorder of straggling sclerosis, on defects of sight and on problems of a limb amputation, on how is possible to practise sports and ride a horse with such a health limitation. The practical part of work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy