Bc. Vanda Bělinová

Master's thesis

Drezura a paradrezura v jezdectví, výcvik jezdců se zdravotním postižením.

Dressage, dresage for disabled people and training of riders with various health handicaps
Abstract:
Anotace: Práce se zabývá drezurou, paradrezurou, hipoterapií, pravidly a historií těchto jezdeckých disciplín, vývojem koně a jezdeckého sportu a jezdeckým výcvikem a tělesnou výchovou především v souvislosti s uvedeným sportovním odvětvím. Dále se zaměřuje na onemocnění roztroušenou sklerózou, na zrakové vady a problematiku amputace končetiny, na to, jak se dá s takovým zdravotním omezením sportovat …more
Abstract:
Annotation The work deals with dressage, rules and history of these riding disciplines, with a development of a horse and of riding sport and with a riding training. The work also concentrates on a disorder of straggling sclerosis, on defects of sight and on problems of a limb amputation, on how is possible to practise sports and ride a horse with such a health limitation. The practical part of work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií